Ceník služeb

platný od 1.7.2009

 
Položka Měrná jednotka Cena za měrnou jednotku Kč bez DPH 21 % Cena za měrnou jednotku Kč s DPH 21 %
Geometrický plán pro oddělení pozemku 100 m nové hranice 5 500 - 8 0006 655 - 9 680
GP pro věcné břemeno 100 m hranice 4 100 - 5 3004 961 - 6 413
Geometrický plán pro zaměření budovy 100 m nové hranice 5 000 - 6 0006 050 - 7 260
Vytýčení hranice 100 m hranice  
Hranice katastru nemovitostí   6 500 - 7 5007 865 - 9 075
Hranice PK + geometrický plán   8 000 - 9 0009 680 - 10 890
Stabilizace mezníkem 1 bod 250302,50
Účelové mapy ostatní 1 ha  
Extravilán   9 00010 890
Intravilán   13 00015 730
Zaměření liniové stavby 100 m  
JČE, voda, plyn, Telecom   5 0006 050
Zaměření situace   4 5005 445
Zaměření pouze vedení   3 5004 235
Stavební vytyčení Bod  
Polohové - přesnost 2 cm   1 0001 210
Výškové - přesnost 5 cm   500605
Polohové - přesnost 10 cm   400484
Hodinové sazby 1 hodina  
Odpovědný geometr   800968
Zeměměřický inženýr   600726
Technik   400484
Figurant   250302,50