Ceník služeb

platný od 1. 2. 2022

 
Položka Měrná jednotka Cena za měrnou jednotku Kč bez DPH 21 % Cena za měrnou jednotku Kč s DPH 21 %
Geometrický plán pro oddělení pozemku 100 m nové hranice 6 000 - 8 5007 260 - 10 285
GP pro věcné břemeno 100 m hranice 5 000 - 6 0006 050 - 7 260
Geometrický plán pro zaměření budovy 100 m nové hranice 5 500 - 7 0006 655 - 8 470
Vytýčení hranice 100 m hranice  
Hranice katastru nemovitostí   7 000 - 8 5008 470 - 10 285
Stabilizace mezníkem 1 bod 250302,50
Účelové mapy ostatní 1 ha  
Extravilán   11 00013 310
Intravilán   15 00018 150
Zaměření liniové stavby 100 m  
JČE, voda, plyn, Telecom   6 6007 986
Zaměření situace   5 5006 655
Zaměření pouze vedení   5 0006 050
Stavební vytyčení Bod  
Polohové - přesnost 2 cm   1 5001 815
Výškové - přesnost 5 cm   500605
Polohové - přesnost 10 cm   400484
Hodinové sazby 1 hodina  
Odpovědný geometr   1 0001 210
Zeměměřický inženýr   800968
Technik   600726
Figurant   400484

Ostatní práce dle individuální kalkulace.