Nabídkový ceník

platný od 1.7.2009

Položka Měrná jednotka Cena za měrnou jednotku
Kč bez DPH 20 %
Geometrický plán pro oddělení pozemku 100 m nové hranice 4 600 - 5 600
 
GP pro věcné břemeno 100 m hranice 3 250 - 4 200
 
Geometrický plán pro zaměření budovy 100 m nové hranice 4 000 - 5 000
 
Vytýčení hranice 100 m hranice
Hranice katastru nemovitostí 5 200 - 6 200
Hranice PK + geometrický plán 6 500 - 8 000
 
Stabilizace mezníkem 1 bod 200
 
 
Účelové mapy ostatní 1 ha
Extravilán 7 000
Intravilán 10 000
 
Zaměření liniové stavby 100 m
JČE, voda, plyn, Telecom 3 300
Zaměření situace 3 000
Zaměření pouze vedení 2 100
 
Stavební vytyčení Bod
Polohové - přesnost 2 cm 500 - 800
Výškové - přesnost 1 cm 300
Polohové - přesnost 10 cm 200
 
Hodinové sazby 1 hodina
Odpovědný geometr 400 - 600
Zeměměřický inženýr 300
Technik 250
Figurant 120

Odkazy

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Copyright © Geodetická kancelář Hoška - Komárek 2010