• Provádíme veškeré zeměměřické činnosti podle zákona o katastru nemovitostí

 • Podklady pro projekty investičních celků

 • Vytyčení stavebních objektů při realizaci

 • Zaměření skutečného provedení staveb

 • Zaměření podzemních sítí , zejména plynovodů

 • Pozemkové úpravy od podkladů pro projekt až po vyhotovení digitální katastrální mapy

 • Odkazy

  Valid HTML 4.01 Transitional

  Valid CSS!

  Copyright © Geodetická kancelář Hoška - Komárek 2010