Geodetická kancelář Hoška - Komárek

Ing. Jan Hoška

Ing. Josef Komárek

Právě jste vstoupili na stránku zeměměřičské firmy. Nabízíme Vám nejen provedení geodetických prací, ale rádi poradíme s problémy v oblasti geodézie, zeměměřičství, katastru nemovitostí a vůbec se vším, kde je potřeba určit polohu, rozměr, či vlastnictví k nemovitosti.

Při jakýchkoliv problémech, otázkách, připomínkách nás kontaktujte na adrese: info@hokojh.eu

Odkazy

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Copyright © Geodetická kancelář Hoška - Komárek 2010